Kegunaan Ampersands(&)


Ampersands(&) adalah sejenis letterforms yang mewakili perkataan "and", yang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam ayat atau tajuk dengan sesuka hati.
Ia hanya sesuai digunakan untuk nama perbadanan atau kata nama sahaja.
Mungkin kerana umum mahu meringkaskan teks dengan menggantinkan "and" dengan "&", fungsi atau kegunaan sebenarnya sudah mula diabaikan.
Saya sendiri rasa selesa "&" berbanding "and" dalam meringkaskan ayat dan tajuk. Hmmm...
Apa pendapat korang?

No comments